DỊCH VỤ TƯ VẤN

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP

 • Tư vấn nghiên cứu thị trường và hoạch định chiến lược phát triển khu công nghiệp

 • Tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch và xây dựng khu công nghiệp

 • Tư vấn kế hoạch lộ trình thực hiện thủ tục đầu tư

 • Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư phát triển dự án

TƯ VẤN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

 • Tư vấn chiến lược xúc tiến đầu tư khu công nghiệp

 • Tư vấn giám sát triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư

 • Tư vấn thiết kế cơ hội đầu tư khu công nghiệp

 • Quảng bá cơ hội đầu tư khu công nghiệp

 • Quảng cáo, truyền thông dự án khu công nghiệp

ĐÀO TẠO XÚC TIẾN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP

 • Đào tạo kiến thức thị trường khu công nghiệp

 • Đào tạo kiến thức về đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • Đào tạo kiến thức và kỹ năng xúc tiến đầu tư

 • Chuyển giao công nghệ, kỹ thuật xúc tiến đầu tư

TRIỂN KHAI XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TÍCH HỢP

 • Xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm

 • Đại diện kinh doanh & xúc tiến đầu tư

 • Tích hợp nhân sự, phối hợp triển khai xúc tiến đầu tư

 • Dịch vụ tư vấn, thiết lập & chuyển giao bộ máy xúc tiến đầu tư

 • Chương trình khảo sát khu công nghiệp định kỳ

KẾT NỐI KINH DOANH TOÀN CẦU

 • Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư cho nhà đầu tư

 • Tư vấn đàm phám, thương thảo hợp đồng

 • Tư vấn lộ trình thực hiện đầu tư, triển khai dự án

 • Dịch vụ tìm kiếm, kết nối nhà thầu, nhà cung cấp theo yêu cầu

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

 • Cho thuê công cụ nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng (các bản đồ tương tác)

 • Báo cáo nghiên cứu thị trường khu công nghiệp

 • Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • Báo cáo phát triển của các ngành công nghiệp

 • Báo cáo phát triển cơ sở hạ tầng giao thông – logistics