THƯ VIỆN VIZ

Dự án hợp tác giữa Vietnam Invest Network và Jetro khảo sát Khu công nghiệp miền Bắc và miền Trung Việt Nam năm 2012

VIZ tham gia biên soạn nội dung cho Chương trình xúc tiến đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và Cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2015

Báo cáo tình hình phát triển Khu công nghiệp Việt Nam xuất bản online hàng năm, dự kiến phiên bản đầu tiên phát hành năm 2022

Danh bạ Khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ công nghiệp xuất bản online hàng năm, dự kiến phiên bản đầu tiên phát hành năm 2022