BẢN ĐỒ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Bản đồ Hệ thống Khu công nghiệp Việt Nam thể hiện thông tin đầy đủ và chính xác nhất của hầu hết các Khu công nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Bản đồ này là công cụ hiệu quả giúp ích cho Chủ đầu tư Khu công nghiệp giới thiệu cơ hội đầu tư vào dự án của mình tới cộng đồng nhà đầu tư; Công ty tư vấn dễ dàng tư vấn đầy đủ và chính xác cho khách hàng; Nhà đầu tư dễ dàng và thuận lợi khi đánh giá, so sánh và lựa chọn địa điểm đầu tư hiệu quả; Các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghiệp nhanh chóng tiếp cận các khách hàng tiềm năng ...

Bản đồ thông tin chi tiết được VIZ cung cấp cho các đơn vị tham gia mạng lưới thành viên hoặc cho thuê sử dụng. Quý đối tác có nhu cầu sử dụng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

BẢN ĐỒ PHÂN BỐ

ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Bản đồ tổng thể Phân bố địa bàn Ưu đãi đầu tư Việt Nam thể hiện thông tin đầy đủ và chính xác về cấp độ được áp dụng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện trên toàn lãnh thổ Việt Nam năm 2021.

Bản đồ này là công cụ hiệu quả giúp ích cho Chủ đầu tư Khu công nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn và các tổ chức liên quan dễ dàng và thuận lợi khi đánh giá, so sánh và lựa chọn địa điểm đầu tư hiệu quả.

Bản đồ Ưu đãi đầu tư được VIZ cung cấp cho các đơn vị tham gia mạng lưới thành viên hoặc cho thuê sử dụng. Quý đối tác có nhu cầu sử dụng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

BẢN ĐỒ HỆ THỐNG KHU KINH TẾ VIỆT NAM

Bản đồ hiển thị thông tin về các Khu kinh tế ven biển và Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam

BẢN ĐỒ GIAO THÔNG VẬN TẢI - LOGISTICS VIỆT NAM

Bản đồ hiển thị thông tin về các Đầu mối giao thông quan trọng tại Việt Nam

BẢN ĐỒ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM

Bản đồ hiển thị thông tin về các Nhà máy sản xuất công nghiệp tại Việt Nam

BẢN ĐỒ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Bản đồ hiển thị thông tin về các Đơn vị cung cấp dịch vụ công nghiệp tại Việt Nam

* Các Bản đồ được VIZ xây dựng và cung cấp cho các đơn vị tham gia mạng lưới thành viên hoặc cho thuê sử dụng. Quý đối tác có nhu cầu cung cấp thông tin lên các bản đồ, tham gia mạng lưới doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ công nghiệp hoặc thuê sử dụng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.