THÔNG TIN THANH TOÁN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số tài khoản: 22010000722228

Tên tài khoản: PHẠM VĂN NAM

Swift Code: BIDVVNVX

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA PAYPAL

https://paypal.me/namviz

Email: nampv.ceo@gmail.com

Tên tài khoản: PHẠM VĂN NAM

* Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác thực và thống nhất việc giao dịch trước khi thanh toán !