CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KẾT NỐI KINH DOANH CÔNG NGHIỆP

Cộng đồng phát triển khu công nghiệp và kết nối kinh doanh công nghiệp (Cộng đồng VIZ) là một nhóm tự nguyện, hình thành trên nền tảng quy tụ những tổ chức, cá nhân có chung mong muốn phát triển Thị trường bất động sản khu công nghiệp và dịch vụ công nghiệp Việt Nam.

Với mỗi nhóm cộng đồng, các thành viên là những người quyết định số mệnh cũng như giá trị của cộng đồng. Cộng đồng có thể phát triển lớn mạnh chính là nhờ thành viên chung tay đóng góp, gìn giữ và bảo vệ những giá trị chuẩn mực. Đáp lại điều đó, Ban điều hành cộng đồng sẽ luôn nỗ lực để tạo dựng một sân chơi lành mạnh, đoàn kết, tôn trọng để xứng đáng với sự tin tưởng của các thành viên.

NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG

CHẤT KEO GẮN KẾT

Hình thành do tự nguyện, đồng hành do tìm thấy các giá trị chung. Cộng đồng VIZ sẽ phát triển mạnh mẽ nhờ các chất keo gắn kết:

- Chia sẻ cơ hội, kinh nghiệm, kiến thức;

- Công bằng, minh bạch trong hợp tác;

- Tôn trọng, chân thành trong ứng xử.

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Cộng đồng VIZ thống nhất giới hạn phạm vi hoạt động bao gồm:

- Phát triển kinh doanh các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

- Xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;

- Xúc tiến thương mại, kết nối giao thương;

- Kết nối kinh doanh dịch vụ công nghiệp;

- Kết nối nhà máy sản xuất, chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;

- Tổ chức các hoạt động chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;

- Kết nối nghề nghiệp, hỗ trợ giới thiệu công việc;

- Các hoạt động thiện nguyện.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Về tài chính: Các hoạt động cộng đồng, chương trình chung sẽ được tổ chức dựa trên kinh phí đóng góp tự nguyện của các thành viên tham dự. Tài chính được quản lý công khai và minh bạch trong toàn bộ quá trình tổ chức hoạt động;

Về pháp lý: Tất cả các hoạt động cộng đồng, chương trình chung đều phải tuân thủ các quy định pháp luật một cách nghiêm túc;

Về văn hóa: Hành xử chuẩn mực, có văn hóa, tôn trọng quyền riêng tư, tôn trọng sự khác biệt. Khi thực hiện hợp tác kinh doanh cần đảm bảo tuân thủ đạo đức kinh doanh.

QUYỀN LỢI & TRÁCH NHIỆM

Quyền lợi:

- Được chia sẻ cơ hội, kinh nghiệm, kiến thức từ Ban điều hành và từ các thành viên trong cộng đồng;

- Được kết nối với các thành viên, sinh hoạt chung trong một cộng đồng lành mạnh và có nhiều giá trị;

- Được hỗ trợ cơ hội nghề nghiệp từ các thành viên thông qua các hoạt động chia sẻ thông tin nghề nghiệp và chương trình kết nối với nhà tuyển dụng;

- Có cơ hội khẳng định giá trị bản thân, phát triển năng lực và xây dựng thương hiệu cá nhân;

- Được tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ cộng đồng.

Trách nhiệm:

- Hiểu, tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định cộng đồng. Phổ biến, chia sẻ, hỗ trợ, hướng dẫn các quy định cho các thành viên khác trong cộng đồng để tạo dựng được một cộng đồng có nguyên tắc chặt chẽ;

- Không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Tự chịu trách nhiệm đối với các quyết định của bản thân, sẵn sàng hợp tác khi có tranh chấp, khiếu kiện và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác;

- Nhiệt tình đóng góp, chia sẻ, xây dựng và bảo vệ các giá trị của cộng đồng vì mục tiêu chung xây dựng một cộng đồng lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau;

- Khi có vấn đề gì, hoặc phát hiện ra những hiện tượng không lành mạnh, phá hoại cộng đồng, thành viên có trách nhiệm liên hệ trước tiên với Điều hành viên để giải quyết kịp thời;

- Cộng đồng VIZ được hình thành và phát triển dựa trên tinh thần tự nguyện của các thành viên. Sự tự nguyện và chân thành là điều mà Ban điều hành mong muốn hơn rất nhiều so với những quy định về trách nhiệm ràng buộc.

HÀNH VI NGHIÊM CẤM

Để cộng đồng phát triển lành mạnh và là nơi lưu giữ các giá trị, chúng tôi không mong muốn và không chào đón các hành vi sau:

- Các hành vi vi phạm pháp luật;

- Hành vi gây hại đến quyền và lợi ích trẻ em;

- Ngôn từ kích động sự thù địch;

- Hành vi gây sốc và phẫn nộ;

- Hành vi quấy rối, đe dọa;

- Hành vi mạo danh, lừa đảo…

Việc xác định vi phạm quy định về các hành vi nghiêm cấm và thực hiện các biện pháp xử lý do Ban quản trị và các thành viên tích cực thực hiện, chúng tôi không thể đảm bảo việc xử lý là chính xác 100% nhưng chúng tôi sẽ luôn công tâm, mạnh tay, dứt khoát dựa trên quyết tâm làm lành mạnh cộng đồng để bảo vệ các thành viên khác và phát triển các giá trị chung.