ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Theo quy định pháp luật Việt Nam, bạn không được phép có bất cứ hành vi kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Bạn không được phát tán, xuất bản, chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) hoặc các thông tin không mong muốn trên Internet đến người dùng khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

2. SỰ TUÂN THỦ

VIZ có quyền hợp pháp yêu cầu bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ. Nếu xác định được bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, VIZ có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc:

- Sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ;

- Thỏa thuận sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ;

- Truy cập phần mềm quản lý.

VIZ cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. VIZ cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ vietnamindustrialzone@gmail.com.

3. LIÊN KẾT WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Website iz.com.vn có thể kết nối đến những Website của các Bên thứ ba. Những Website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. VIZ không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó. Thêm nữa, Bạn xác nhận và đồng ý rằng VIZ sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Bên thứ ba.

4. QUYỀN SỠ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của VIZ. VIZ cho phép bạn xem, tải về và in nội dung khi:

- Sử dụng cho mục đích cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại;

- Không sao chép, xuất bản hay sử dụng lại Nội dung;

- Không chỉnh sửa Nội dung;

- Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản VIZ. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: vietnamindustrialzone@gmail.com. Nếu được chấp thuận, bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung Website của bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ VIZ.

5. BẢO ĐẢM CUNG CẤP DỊCH VỤ

VIZ và các nhân viên của VIZ cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, VIZ cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho VIZ khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với VIZ để khắc phục sớm nhất cho bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, VIZ luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên VIZ sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của bạn.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

VIZ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, trang thiết bị và dữ liệu cửa hàng của bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của VIZ; Cũng như không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, bạn đồng ý rằng VIZ, giám đốc, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của VIZ sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của VIZ. VIZ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website VIZ.

8. BỒI THƯỜNG

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho VIZ hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hoặc bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

- Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của VIZ;

- Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến VIZ;

- Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của bạn, hoặc nhân viên và đại lý của bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến VIZ;

- Vi phạm bất cứ quy định hoặc thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật;

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến VIZ;

- Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến VIZ.

9. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Bạn có thể dùng công cụ ở mục Liên hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.

10. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

VIZ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của VIZ.

11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.

12. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

VIZ có bộ phận tư vấn, chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu và thông tin từ quý khách. Vì vậy ngay khi chúng tôi nhận được liên hệ của quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với quý khách bằng điện thoại hoặc email để tư vấn thêm cho quý khách.

Khi quý khách quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách có thể lựa chọn một hình thức thanh toán phù hợp nhất trong 3 hình thức dưới đây để thanh toán một cách đơn giản, thuận tiện và đúng pháp luật.

Cách 1: Thu phí tận nơi

Nhân viên VIZ sẽ liên lạc và hẹn quý khách thời gian để thu phí tận nơi khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách.

Cách 2: Thanh toán qua chuyển khoản hoặc Internet Banking

Quý khách có thể đến bất kỳ Phòng giao dịch ngân hàng, ATM hoặc sử dụng tính năng Internet Banking để chuyển tiền vào tài khoản của công ty chúng tôi.

Cách 3: Thanh toán trực tiếp tại Công ty

Quý khách có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ thông báo để thanh toán giá trị hợp đồng mà 2 bên ký kết.

13. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

VIZ không chấp nhận huỷ hợp đồng và trả lại tiền sau khi Quý khách hàng đã thanh toán và nhận được Sản phẩm, Dịch vụ theo yêu cầu trừ khi có thỏa thuận trước đó hoặc trong tình huống bất khả kháng.

VIZ cam kết luôn cung cấp sản phẩm/dịch vụ nhằm thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng với chất lượng tốt nhất, chi phí hợp lý nhất.