CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

VIZ đặc biệt tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, vì vậy chúng tôi đưa ra các quy định nhằm bảo vệ tối đa thông tin cá nhân của khách hàng.

1. THU THẬP THÔNG TIN TỰ ĐỘNG

VIZ không thực hiện việc thu thập thông tin tự động khi khách hàng truy cập Website này. Vì vậy, trong mọi trường hợp nếu khách hàng phát hiện những hoạt động thu thập thông tin bất thường diễn ra trên Website này, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi và cùng phối hợp với chúng tôi để ngăn chặn và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

2. THU THẬP THÔNG TIN QUA CÁC BIỂU MẪU

Việc thu thập dữ liệu trên Website thông qua các biểu mẫu điền sẵn bao gồm các trường thông tin cá nhân cho các mục đích được thông báo rõ ràng. Đây là các thông tin mà VIZ cần khách hàng cung cấp đầy đủ khi gửi thông tin nhờ tư vấn, liên hệ hoặc yêu cầu cập nhật. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình.

3. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

VIZ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng khi có yêu cầu từ khách hàng;

- Thông báo đến khách hàng các thông tin thị trường, thông tin quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư khác;

- Duy trì liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại VIZ;

- Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên hệ thống lưu trữ dữ liệu của VIZ.

5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. VIZ sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng.

VIZ có toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Khách hàng đã đồng ý rằng, khi khách hàng sử dụng Website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó khách hàng nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên Website này.

VIZ yêu cầu khách hàng khi giao dịch phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. VIZ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp ban đầu là không chính xác.