KHẢO SÁT THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 2022

Cảm ơn Quý doanh nghiệp cùng chung tay với VIZ xây dựng Bản đồ mạng lưới các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam.

Bản đồ này không chỉ giúp cho các doanh nghiệp tương lai quyết định lựa chọn địa điểm đặt nhà máy và tiếp cận các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mà còn giúp các doanh nghiệp đang hoạt động dễ dàng tìm kiếm, kết nối nhu cầu giao dịch các sản phẩm công nghiệp.

* Lưu ý: Biểu mẫu UPLOAD TỆP DỮ LIỆU dưới đây có mục đăng tải các tệp tài liệu, giới thiệu doanh nghiệp, ảnh logo, hình ảnh công ty, nhà máy, sản phẩm lên Google Drive do đó người trả lời cần sử dụng thiết bị cá nhân tin cậy và sẽ cần phải đăng nhập vào tài khoản Google để trả lời.