KHẢO SÁT THÔNG TIN CÁC NHÀ THẦU, DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 2022

Cảm ơn Quý doanh nghiệp cùng chung tay với VIZ xây dựng Bản đồ mạng lưới các nhà thầu xây dựng, nhà thầu công nghiệp và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghiệp Việt Nam.

Bản đồ này đặc biệt có giá trị giúp cho nhà đầu tư FDI, DDI dễ dàng tìm kiếm nhà thầu xây dựng nhà máy, nhà cung cấp trang thiết bị công nghiệp công nghiệp và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghiệp khi quyết định đầu tư nhà máy và triển khai sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

* Lưu ý: Biểu mẫu UPLOAD TỆP DỮ LIỆU dưới đây có mục đăng tải các tệp tài liệu, giới thiệu doanh nghiệp, ảnh logo, hình ảnh công ty, nhà máy, dự án, công trình, sản phẩm, dịch vụ... lên Google Drive do đó người trả lời cần sử dụng thiết bị cá nhân tin cậy và sẽ cần phải đăng nhập vào tài khoản Google để trả lời.