KHẢO SÁT THÔNG TIN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2022

Cảm ơn Quý khu công nghiệp, cụm công nghiệp cùng chung tay với VIZ xây dựng Bản đồ Hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp Việt Nam.

Bản đồ này không chỉ giúp cho các doanh nghiệp tương lai dễ dàng và thuận lợi khi tìm kiếm, lựa chọn Khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đầu tư các dự án sản xuất mà còn giúp các Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp có thêm nhiều thông tin khi phát triển hệ thống bất động sản công nghiệp, thuận lợi xúc tiến đầu tư, thu hút khách hàng quan tâm tìm hiều đầu tư tại các dự án của mình.

* Lưu ý: Biểu mẫu UPLOAD TỆP DỮ LIỆU dưới đây có mục đăng tải các tệp tài liệu, ảnh logo, tài liệu khu công nghiệp, hình ảnh công ty, nhà máy... lên Google Drive do đó người trả lời cần sử dụng thiết bị cá nhân tin cậy và sẽ cần phải đăng nhập vào tài khoản Google để trả lời.