PHÂN BỐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Việt Nam đã có 369 khu công nghiệp

369 Khu công nghiệp (bao gồm cả các KCN nằm trong 19 KKT ven biển và 26 KKT cửa khẩu) với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 113.300 ha; diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 73.600 ha (chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên). 280 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 82.800 ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 56.600 ha, đã cho các nhà đầu tư thuê/thuê lại khoảng 39.800 ha (tương ứng với tỉ lệ lấp đầy 70,1%). Còn lại 89 KCN đang xây dựng với tổng diện tích khoảng 30.500 ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 16.300 ha.

Tổng số dự án đầu tư nước ngoài tại các KCN là 10.055 dự án với tổng vốn đăng kí đạt khoảng 198 tỉ USD. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 70%.

Tổng số lao động đang làm việc tại các KCN, KKT khoảng 3,8 triệu người.