HỆ THỐNG CÁC KHU KINH TẾ VIỆT NAM

Việt Nam có 19 Khu kinh tế ven biển, 26 Khu kinh tế của khẩu

18/19 Khu kinh tế ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước khoảng hơn 858 nghìn ha, diện tích đất đã cho thuê trong các khu chức năng trong KKT đạt trên 40 nghìn ha. 37 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 15,6 nghìn ha. Trong đó, 20 KCN đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 8,5 nghìn ha và 19 KCN đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 7,1 nghìn ha.