Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Hưng Yên bổ sung 2 khu công nghiệp vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

Cụ thể, bổ sung khu công nghiệp số 05 (quy mô diện tích là 192,64 ha) và khu công nghiệp Thổ Hoàng (quy mô diện tích là 250 ha) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Xem chi tiết

Sơn La bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

Tại Công văn số 03/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ với quy mô 216,64 ha tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020. Xem chi tiết

Hưng Yên bổ sung 2 khu công nghiệp vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

Cụ thể, bổ sung khu công nghiệp số 05 (quy mô diện tích là 192,64 ha) và khu công nghiệp Thổ Hoàng (quy mô diện tích là 250 ha) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Xem chi tiết

Sơn La bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

Tại Công văn số 03/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ với quy mô 216,64 ha tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020

Hưng Yên bổ sung 2 khu công nghiệp vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

Cụ thể, bổ sung khu công nghiệp số 05 (quy mô diện tích là 192,64 ha) và khu công nghiệp Thổ Hoàng (quy mô diện tích là 250 ha) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Xem chi tiết

Sơn La bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

Tại Công văn số 03/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ với quy mô 216,64 ha tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020

Hưng Yên bổ sung 2 khu công nghiệp vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

Cụ thể, bổ sung khu công nghiệp số 05 (quy mô diện tích là 192,64 ha) và khu công nghiệp Thổ Hoàng (quy mô diện tích là 250 ha) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Xem chi tiết

Sơn La bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

Tại Công văn số 03/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ với quy mô 216,64 ha tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020

Hưng Yên bổ sung 2 khu công nghiệp vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

Cụ thể, bổ sung khu công nghiệp số 05 (quy mô diện tích là 192,64 ha) và khu công nghiệp Thổ Hoàng (quy mô diện tích là 250 ha) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Xem chi tiết

Sơn La bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

Tại Công văn số 03/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ với quy mô 216,64 ha tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020

SỰ KIỆN CHUYÊN NGÀNH

Sự kiện

Thông tin sự kiện

Sự kiện

Thông tin sự kiện