DÂN SỐ & NGUỒN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

97,238,823 người

Dân số Việt Nam hiện chiếm 1.25% dân số thế giới.

Việt Nam đang đứng thứ 15 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.

Mật độ dân số của Việt Nam là 314 người/km2.

35.92% dân số sống ở thành thị (34,658,961 người vào năm 2019)

Độ tuổi trung bình ở Việt Nam là 32.5 tuổi.