ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Diễn biến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2019

Trong năm 2019, có 125 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 5,264 dự án và 9,842 lượt góp vốn.

Tổng vốn đăng ký đạt 38.02 tỷ USD, tăng 7.2%.

Giải ngân đạt kỷ lục 20.38 tỷ USD.

Đơn vị tính: Triệu USD

Xếp theo các quốc gia và vùng lãnh thổ:

 1. Hàn Quốc: 7.92 tỷ USD

 2. Hồng Kông: 7.87 tỷ USD

 3. Singapore: 4.50 tỷ USD

 4. Nhật Bản: 4.14 tỷ USD

 5. Trung Quốc: 4.06 tỷ USD

 6. Đài Loan: 1.84 tỷ USD

 7. British Virgin Islands: 1.37 tỷ USD

 8. Samoa: 0.89 tỷ USD

 9. Thái Lan: 0.87 tỷ USD

 10. Hà Lan: 0.83 tỷ USD

Tỷ trọng đầu tư theo lĩnh vực:

 1. Công nghiệp chế biến, chế tạo: 65%

 2. Hoạt động kinh doanh bất động sản: 10%

 3. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy: 7%

 4. Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ: 4%

 5. Lĩnh vực khác: 14%

Lũy kế đến hết năm 2019 có tổng cộng 135 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đầu tư tại Việt Nam với 30,827 dự án, tổng vốn đăng ký 362.58 tỷ USD.

Phần lớn FDI đến từ Châu Á .

Đơn vị tính: Triệu USD

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2019 THEO ĐỊA PHƯƠNG

Thu hút FDI các địa phương trong năm 2019

Lũy kế thu hút FDI các địa phương đến hết năm 2019